POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU POLSKALATA.PL

Słowo wstępu

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez serwis PolskaLata.pl, uprawnienia Klientów oraz Użytkowników. Prawnie obowiązującą Polityką Prywatności jest wersja w języku polskim. Pozostałe wersje językowe są jej tłumaczeniem dla wygody Użytkowników serwisu. Odwiedzanie i korzystanie zarówno ze strony internetowej, PolskaLata.pl, jak i jej aplikacji mobilnej, oznacza zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności i akceptację informacji w niej zawartych. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy jednak innych serwisów i stron internetowych, nie będących własnością serwisu PolskaLata.pl, do których serwis odsyła. Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności miała miejsce 18 listopada 2016 roku. Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana, dlatego dla pewności proponujemy regularnie sprawdzać tę stronę.

Definicje

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia oznaczają:
 • Serwis – oznacza jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa Administratora, posługującą się stroną internetową PolskaLata.pl;
 • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą w jakikolwiek sposób ze strony internetowej PolskaLata.pl;
 • cookies – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik;
 • konto – zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego zarejestrowanego Użytkownika, panel na stronie internetowej PolskaLata.pl, dzięki któremu Użytkownik uzyskuje możliwość zapisania wybranych ofert do ulubionych, odtworzenia swoich ostatnich wyników wyszukiwania, dostęp do innych narzędzi ułatwiających planowanie podroży;
 • rejestracja – proces zakładania konta Użytkownika w serwisie;
 • newsletter – wiadomość e-mail wysyłana cyklicznie do Klienta bądź zarejestrowanego Użytkownika, zawierająca informacje o wydarzeniach i promocjach z kategorii biletów lotniczych, hoteli i wypożyczalni samochodów, rekomendacje dotyczące miejsc podróży, czy porad dla podróżujących.

Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz zarejestrowanych Użytkowników serwisu jest będąca przedsiębiorcą spółka IT EUROPEAN GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-516), ul. Rejtana 17/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000551841, posiadająca numer NIP 5213693478, numer REGON 361236310.

Bezpieczeństwo danych

 1. Dane osobowe Klientów oraz zarejestrowanych Użytkowników chronione są przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie.
 2. Administrator zabezpiecza dane osobowe Klientów oraz zarejestrowanych Użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), w szczególności poprzez przechowywanie ich na odpowiednich serwerach oraz stosowanie oprogramowania antywirusowego.
 3. Płatności w Serwisie są w pełni bezpieczne, dzięki certyfikatowi SSL. SSL stosowany jest zarówno podczas podawania swoich danych w formularzu zamówienia, podczas ich edytowania jak i podczas dokonywania płatności poprzez bramkę płatności.

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych

 1. Podanie przez Klientów bądź Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane zbierane podczas przeglądania Serwisu. Dane osobowe nie są pobierane podczas korzystania z Serwisu poprzez wyszukiwanie ofert, czy ich porównywanie - bez zarejestrowanego konta i dokonywania transakcji. Automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika w Serwisie, np.: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
 3. Dane zbierane podczas kontaktu z Serwisem. Korzystając z formularza kontaktowego można zostać poproszonym o: imię i nazwisko, oraz adres e-mail.
 4. Dane zbierane podczas rejestracji. Podczas dokonywania rejestracji można zostać poproszonym o podanie takich informacji jak: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, kraj zamieszkania, miasto, wiek, płeć, język. Dane obowiązkowe są wyraźnie oznaczone.
 5. Dane zbierane podczas rezerwacji. W celu poprawnego dokonania rezerwacji konieczne jest podanie takich informacji jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty płatniczej, imię i nazwisko właściciela karty, numer karty, datę ważności, numer CVV.
 6. Serwis PolskaLata.pl może pozyskiwać dane osobowe Użytkowników w celu:
  • optymalizacji usług i personalizacji wizyt Użytkownika,
  • weryfikacji Użytkownika korzystającego z rozszerzonych funkcji Serwisu,
  • poprawnej realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu,
  • personalizacji niektórych udogodnień związanych z planowaniem podróży,
  • możliwości informowania Użytkowników o promocjach i polecanych ofertach partnerów serwisu przekazywanych w newsletterze.
 7. Klienci oraz zarejestrowani Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową (wysyłając emaila na adres: kontakt@polskalata.pl), bądź listownie (na adres korespondencyjny Administratora: ul. Rejtana 17/11, 02-516 Warszawa, Polska).
 8. Najważniejszym priorytetem serwisu jest dbałość o bezpieczeństwo i zachowanie poufności powierzonych mu danych osobowych. PolskaLata.pl nie sprzedaje tych danych żadnym osobom, ani podmiotom trzecim.
 9. Reklamy wyświetlane w naszym Serwisie pochodzą od osób trzecich, czyli naszych reklamodawców, usługodawców, partnerów biznesowych, czy reklam partnerskich technologii Google. Umożliwiamy zatem także gromadzenie danych statystycznych związanych z aktywnością Użytkowników tym właśnie osobom trzecim z wykorzystaniem plików cookie i innych technologii.

Przekazywanie danych

 1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione lub przekazane osobom trzecim przez PolskaLata.pl tylko w określonych, ograniczonych okolicznościach. Na przykład (i) w celu dostosowania się do wymagań prawnych lub nakazu sądowego; (ii) w celu weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa, (iii) w innych podobnych okolicznościach. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia  serwis podejmie odpowiednie kroki celem zabezpieczenia danych osobowych klientów/Użytkowników.
 2. W przypadku działań transakcyjnych spółki, na przykład sprzedaży filii lub oddziału, podziału spółki, fuzji, konsolidacji lub sprzedaży majątku spółki, lub też w mało prawdopodobnym przypadku jej upadłości, możemy przekazać dane klientów/Użytkowników do odpowiednich organów, wyznaczonego administratora upadłościowego i/lub możliwych partnerów transakcji.
 3. Dane dotyczące formy płatności podczas rezerwacji mogą być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty płatniczej, w przypadku wyboru skorzystania z płatności on-line. Ich podanie jest wówczas obowiązkowe. Firma ta nie będzie wykorzystywać pozyskanych danych w żadnym innym celu.
 4. Dane pozyskane w celu rezerwacji mogą być przekazane podmiotom trzecim obsługującym dalszą cześć procedury polegającej na weryfikacji poprawności złożonej rezerwacji oraz jej realizacji.

Pliki cookies

 1. Administrator posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym i analitycznym. Pliki te stosowane są w celu dostosowania strony internetowej PolskaLata.pl do indywidualnych potrzeb Użytkownika, oraz analizy ruchu, zachowań i trendów Użytkowników serwisu, mających na celu poprawy jego funkcjonalności i badanie skuteczności reklam.
 2. W przypadku korzystania z linków odsyłających do niezależnych od serwisu stron internetowych, w szczególności odsyłających do operatorów lotniczych, czy dostawców baz, należy sprawdzić w ich zasadach Polityki Prywatności informacje o sposobie wykorzystania przez te strony plików cookies, gdyż może się on różnić od sposobu w jaki pliki cookies wykorzystuje serwis PolskaLata.pl.
 3. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje częściową utratę funkcjonalności serwisu internetowego, a w szczególności uniemożliwia rejestrację (założenie konta w serwisie).

Prywatność dzieci

 1. Serwis PolskaLata.pl jest skierowany do szerokiego grona odbiorców, jednak nie oferuje usług skierowanych do dzieci. Jeśli osoba, o której wiemy, że nie ma ukończonych 13 lat, prześle nam swoje dane osobowe, usuniemy lub zniszczymy takie dane, jak tylko będzie to możliwe.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. PolskaLata.pl może w przyszłości aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Powiadomimy o tym naszych Użytkowników kont poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany w profilu konta, jak również umieszczenie daty ostatniej aktualizacji tej polityki w witrynie PolskaLata.pl w sekcji Polityka Prywatności.